O nás

O nás

Název našeho občanského sdružení:

V českém jazyce:
Svaz Maďarů žijících v českých zemích - Základní organizace Ostrava
zkratka: Svaz Maďarů - ZO Ostrava

V maďarském jazyce:
Cseh és Morvaországi Magyarok Szövetsége - Ostrava-i Alapszervezet
zkratka: CSMMSZ - Ostrava

Poslání Svazu Maďarů:
Sdružovat občany České republiky, kteří se hlásí k maďarské národnosti spolu s dalšími, žijícími na území ČR, kteří se hlásí ke stejné národnosti za účelem zachování a rozvoje své kultury a základních prvků své identity, zejména jazyka, tradic a kulturního dědictví.

Cíle Svazu Maďarů:
Vytvářet podmínky pro realizaci poslání Svazu Maďarů, poznávat specifické česko-maďarské vztahy minulosti, pěstovat a rozvíjet je v přítomnosti a dle možností seznamovat českou veřejnost s kulturními hodnotami maďarského národa, jakož i využívat jazykový kapitál při vzájemných česko-maďarských vztazích.

Členství ve Svazu Maďarů:
Řádným členem mohou být občané ČR, kteří se hlásí k maďarské národnosti spolu s dalšími, žijícími na území ČR, kteří se hlásí ke stejné národnosti a kteří souhlasí se Stanovami a cíli Svazu Maďarů. Musí být starší 18 let a platit roční členský příspěvek (nyní 400,- Kč).
Podporujícím členem může být fyzická i právnická osoba, která aktivně anebo finančně podporuje činnost Svazu Maďarů při uskutečňování jeho cílů.
Čestným členem může být fyzická osoba, která obzvlášť významným způsobem přispěla k dosažení cílů Svazu Maďarů.

Základní organizace Svazu Maďarů v Ostravě:
ZO Ostrava byla založena  dne 18. prosince 1992.
V čele ZO je předseda, který jedná jejím jménem navenek. Činnost ZO řídí a zajišťuje výbor. Kontrolu hospodaření zajišťuje revizní komise. Všichni jsou voleni členy ZO na 3 roky. ZO Ostrava sídlí v centru města. Jejími členy jsou převážně občané z Ostravy a okolí. Scházejí se ve své klubovně každé úterý odpoledne. Činnost ostravského klubu je velmi pestrá. Kromě pravidelných setkáních, na kterých si povídají, zpívají maďarské písničky, poslouchají maďarskou hudbu, sledují zajímavé přednášky a různé zábavné akce, organizují také poznávací zájezdy, ale zejména pořádají každoročně Dny maďarské kultury v Ostravě s gala večerem, týdnem maďarské kuchyně, kateřinským bálem a pod. V současné době má ostravský klub 102 platících členů.

Partneři

  Obrazek
msk.png
OSTRAVA !!!
pavai.hotel.png
OVANET
ISSA
CK HUNGARIATOUR
koverta-logo.png
REPRONIS
ADVANCED WORLD TRANSPORT
Flavon
logo_DAEN_2011_barevne.jpg
BGA
Magyar Kormány
Ministerstvo Kulturz